Privacybeleid Diego&Ko

Diego&Ko geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Diego&Ko. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10 april 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.  Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

WooCommerce 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van jouwweb.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet gedeeld. 

Webhosting

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van HipHuis of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Lees meer over onze cookies in ons Cookies Statement

Betalingsverkeer

Mollie 

Voor het afhandelen van een deel van onze betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je betaalgegevens, je IP-adres, je internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen verwerkt Mollie je voor-en achternaam, je adresgegevens en informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen bij Diego&Ko. Daarnaast verwerkt Mollie andere persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van de wettelijke verplichtingen, om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Voor de persoonsgegevens die Mollie ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Mollie uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst. 

Paypal

Paypal verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u onze Websites bezoekt of onze Services gebruikt, inclusief de volgende onderdelen:

 • Registratie en het gebruik van informatie – Wanneer u zich aanmeldt bij onze Services door een Rekening te openen, verzamelen we de Persoonsgegevens die we nodig hebben om de door u gevraagde Services te kunnen bieden en verlenen.  Afhankelijk van de Services die u kiest, kunnen we u vragen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identificatiegegevens te verstrekken om een Rekening te openen. We vragen u mogelijk aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze Services gebruikt.

 • Informatie over transacties en ervaringen – Wanneer u onze Services gebruikt of onze Websites bezoekt, bijvoorbeeld om aankopen te doen bij webwinkels, geld te ontvangen, betalingen te verwerken of geld over te maken naar vrienden en familie, verzamelen we informatie over de transactie en andere informatie die aan de transactie gekoppeld is. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het bedrag dat is overgemaakt of waarvoor een verzoek is ingediend, het bedrag dat is betaald voor producten of services, verkopersinformatie, inclusief informatie over de betaalmethoden die gebruikt zijn om de transactie te voltooien, Apparaatgegevens, Technische gebruiksgegevens en Geografische gegevens.
 • Persoonsgegevens van de Deelnemer  Wanneer u onze Services gebruikt of onze Websites bezoekt, verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt over de andere deelnemers die bij de transactie betrokken zijn.
 • Geld overmaken of een betaalverzoek sturen:  wanneer u geld overmaakt of een betaalverzoek stuurt via onze Services, verzamelen we Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en financiële rekeninggegevens over de deelnemer die geld van u ontvangt of geld aan u overmaakt.  De mate waarin we Persoonsgegevens vereisen van een deelnemer kan variëren, afhankelijk van de Services die u gebruikt om geld over te maken of betaalverzoeken te doen.  
 • Een rekening betalen of iemand anders verzoeken om een rekening te betalen:  als u onze Services gebruikt om een rekening van iemand anders te betalen of als u een Gebruiker verzoekt een rekening voor u te betalen, verzamelen we Persoonsgegevens van u over de rekeninghouder, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de rekening die u wilt betalen of waarvoor u een betaalverzoek doet.
 • Waarde toevoegen aan uw rekeningen:  als u onze Services gebruikt om waarde toe te voegen aan uw Rekening of aan eventuele andere rekeningen, of als u een Gebruiker vraagt waarde toe te voegen aan een of meer van deze rekeningen, verzamelen we mogelijk Persoonsgegevens van u over de andere partij of van de andere partij over u om het verzoek mogelijk te maken.  Als u bijvoorbeeld onze Services gebruikt om een mobiele telefoon op te waarderen of een verzoek doet om uw mobiele rekening op te waarderen, kunnen we Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen, inclusief het mobiele rekeningnummer van de andere deelnemer.
 • Persoonsgegevens van uw vrienden en contactpersonen – Het kan voor ons makkelijker zijn u te helpen om transacties met vrienden en contactpersonen te verrichten als u uw lijst met contactpersonen aan uw Rekening koppelt. Als u een verbinding maakt tussen uw apparaat of een socialemediaplatform en uw Rekening, gebruiken we gegevens uit uw lijst met contactpersonen (zoals naam, adres, e-mailadres) om uw ervaring te verbeteren wanneer u onze Services gebruikt.
 • Persoonsgegevens waarvan u kiest deze aan ons te verstrekken om aanvullende Services of specifieke online Services te verkrijgen – Als u verzoekt om of deelneemt aan een optionele Websitefunctie of verzoekt om uitgebreide Services of andere facultatieve functionaliteit, kunnen we aanvullende gegevens van u verzamelen. We sturen u een aparte kennisgeving wanneer we gegevens verzamelen, als het gebruik van die Persoonsgegevens afwijkt van het gebruik vermeld in deze Privacyverklaring.  
 • Persoonsgegevens van u als u merkloze Services gebruikt – bepaalde Services zijn beschikbaar zonder dat u hoeft in te loggen of een Rekening hoeft te openen. We verzamelen Persoonsgegevens als u interactie heeft met en betalingen doet aan webwinkels die gebruikmaken van onze betaalservices die het merk PayPal niet hebben en wanneer u met PayPal betaalt zonder in te loggen op een rekening. Voor onze merkloze betaalservices is uw interactie met de webwinkel op hun platform. Als u een Rekeninghouder bent of op een later moment een Rekening opent, kunnen we informatie over merkloze transacties verzamelen en deze aan uw Rekening koppelen om uw klantervaring als Rekeninghouder te verbeteren en voor nalevings- en analysedoeleinden. Als u geen Rekeninghouder bent, verzamelen en bewaren we alle gegevens die u verstrekt, en gebruiken we ze in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
 • Persoonsgegevens over u van externe partijen – We ontvangen informatie van externe partijen, zoals webwinkels, gegevensaanbieders en kredietbureaus, indien wettelijk toegestaan.
 • Andere gegevens die we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Websites of Services – We kunnen aanvullende gegevens van of over u verzamelen wanneer u met ons communiceert, contact opneemt met onze Klantenserviceteams of reageert op een enquête.

Verzenden en logistiek 

DPD of Post.nl

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPDl en Post.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DPDl en Post.nl delen. DPDen Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPDl of Post.nl onderaannemers inschakelt, stelt DPD of Post.nl je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Diego&Ko op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer klant meer wilt zijn. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. 

Privacy rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt alleen een inzageverzoek indienen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van je ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie onderaan voor de gegevens). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie onderaan voor de gegevens). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van HipHuis. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Recht op vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat HipHuis in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als een jij hierom vraagt.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig
  Diego&Ko heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  Diego&Ko verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Diego&Ko is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat HipHuis niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie heeft gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact met ons op: info@diegoko.nl. Kom je er niet met ons uit dan kun je altijd naar een rechter gaan.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail of in deze privacy verklaring van op de hoogte. 

Contactgegevens:
Diego&ko
Venestraat 145B
9402 GL Assen
06- 536907404
info@diegoko.nl